Make your own free website on Tripod.com

Home

Bestuur | Medewerkers | Lokaal | Quievrain | Noyon | Dourdan - Melun - Toury | Halve fond / Fond | Ledenfeesten | 't Noord Brabanderke | Algemene info | Ad valvas | Barcelona | Verkiezingen K.B.D.B. | Verwijzingen | Kontakt
Ad valvas
NOORD BRABANT

Mededelingen

NATIONALE ALGEMENE VERGADERING KBDB
belangrijkste beslissingen
27 oktober 2001

De prijs van 0,60 EURO, voor de ring 2002, zal voorgesteld worden aan de Minister van Financin.

Hieromtrent dienen wij u te preciseren dat alle bestelde ringen die reeds vooraf in EURO werden betaald, bij middel van het overschrijvingsformulier dat alle verenigingen samen met de instructies zullen ontvangen, op 31 december 2001 aan de verenigingen zullen worden afgeleverd
Op 2 januari 2002 zullen de burelen van de K.B.D.B. gesloten zijn. De verkoop van ringen in deze burelen, of op de zitdagen van de afdelingen, zal doorgaan vanaf donderdag 3 januari 2002.

Wij informeren u ervan dat vanaf 1 januari 2002 voor alle financile verrichtingen in cash (zowel in Bef als in Euro) het wisselgeld in Euro zal teruggeven worden.


De belangrijkste sportieve beslissingen voor het seizoen 2002 zijn de volgende :

* De Belgische duivenliefhebbers in 2002 zullen mogen
deelnemen aan de Olympische vlucht uit St.Vincent,
georganiseerd door het Organisatiecomit van de Olympiade
in Frankrijk, met toegelaten dubbeling in Belgi, zonder
echter beschouwd te worden als nationale vlucht.

Ter herinnering, de aanvangsdata van de wedvluchten :
Lossingen in Belgi : vanaf de 3de zaterdag van
maart 2002 (16.03.2002)
tot de 2de zondag van
oktober 2002 (13.10.2002)
(leervluchten 1 week voor
de 1ste wedvlucht)

Snelheidslossingen (Frankrijk): vanaf de 1e zaterdag van
april 2002 (6.04.2002)
tot de laatste zondag van
september 2002 (29.09.2002)

Lossingen verder dan Parijs : vanaf de 1e zaterdag van
mei 2002 (4.05.2002)
tot de 4de zaterdag van
augustus 2002 (24.08.2002)

Begin van de wedvluchten voor jonge duiven : het 3de weekend van de maand mei (zaterdag 18 mei 2002)
Geen enkele wedvlucht voor jonge duiven verder dan 550 km.

* De uitzendingen voor duivenliefhebbers :
-> zon- en feestdagen : vanaf 7 april 2002 tot 13 oktober
-> zaterdagen : vanaf 27 april 2002 tot 7 september

*De Ronde van Belgi : organisatie zoals in 2001 t.t.z. de
4 laatste weekends van het seizoen (van 21.09.2002 tot
13.10.2002)


* Wijziging in het vervoer van de duiven :

a) voor alle lossingsplaatsen in Belgi : aankomst van de duiven op de lossingsplaats ten laatste 2 uur vr het voorziene uur van lossing (i.p.v. 1 uur) dit is niet van toepassing voor de leervluchten.

b) verplicht drenken van de duiven :

-> in Belgi en ten noorden van Parijs : bij aankomst op de
lossingsplaats
-> verder dan Parijs : vanaf het vertrek van het voertuig
en opnieuw bij aankomst op de lossingsplaats.

c) lossingen in Belgi : met het akkoord van de betrokken ministerile diensten, opstelling van een project van invoering van officile lossingsplaatsen voor buitenlandse duiven. Opstelling van een reglementering voor de leervluchten tijdens de week.

* Elektronisch constateren toegelaten zoals in 2001.

* Berekening van de afstanden per G.P.S. Alle cordinaten van de duivenhokken zullen kortelings omgezet worden volgens het systeem G.P.S. zodat in de toekomst (seizoen 2003 ?) alle afstanden door middel van dit systeem zouden kunnen berekend worden.

* Wijziging van het NATIONAAL SPORTREGLEMENT
Art.44 - 1
Bijvoegen van vetgedrukte tekst, n 1
Bij buitentemperaturen, hoger dan 25C, zal het aantal duiven in de manden met 10% dienen verminderd te worden.

Art.81 - 4
Neutralisatie van de wedvluchten.
Nieuwe tekst :
De openings- en sluitingsuren van de vluchtdag zijn vastgesteld als volgt : een half uur vr zonsopgang en n uur na zonsondergang.

Art.83
Alle geklasseerde duiven moeten op het hok van de liefhebber ter beschikking blijven voor controle door de K.B.D.B. of door de organisator, gedurende minstens 5 werkdagen na de sluiting van de wedvlucht voor nationale, internationale of interprovinciale vluchten en gedurende minimum 3 werkdagen voor alle andere vluchten.

Binnen deze 5 werkdagen zal de duif door de eigenaar en op zijn risico, buiten losgelaten worden zodat de controleur kan vaststellen dat de duif wel degelijk naar haar hok terugkeert.
Zo dat voor n der beide punten niet het geval is, wordt de duif uit de uitslag genomen en het inleggeld verbeurd verklaard ten gunste van de wedvlucht.

* Vaccinatie tegen paramyxovirose
Een vergadering is zeer kortelings voorzien met de vertegenwoordigers van de betrokken Ministeries. Elke wijziging aan de richtlijnen zal verschijnen in het Bondsblad en in de duivenliefhebberspers.

* Wijziging DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK
Art.141 - de vroegere beschikkingen van dit artikel zijn opnieuw van toepassing :
De schorsing uitgesproken tegen een liefhebber heeft niet alleen gevolgen
voor zijn persoon maar ook voor zijn duiven, zijn hok en de plaatsen die hij in gebruik heeft.

De schorsingsmaatregel houdt automatisch voor alle personen het verbod in
om reisduiven te houden in enige plaats waar de geschorste liefhebber het gebruik zou hebben. Indien de liefhebber deze plaatsen geheel of gedeeltelijk mocht verlaten, kan die toestand voor de nieuwe bewoner slechts worden opgeheven door de provinciale raad van bestuur.

*****************************************************Meer info, e-mail ons...

e-mail